Dynasty tietopalvelu Haku RSS Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kalliopp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kalliopp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 06.11.2020 klo 08:30 - 10:45 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
88   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
89   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
90   Käsiteltävät asiat
91   Toiminnan ajankohtaiskatsaukset ja talouden seuranta
92   Lisätalousarvio vuodelle 2020 erikoissairaanhoitoon, perhepalveluihin ja koronapandemian hoitoon
93 Vuoden 2021 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2022-2023
94   Asiakasmaksun määrittäminen kotihoidon kotiutustiimin käynteihin
95 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion palvelustrategia vuoteen 2023
96   Kallion alueen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman päivittäminen vuosille 2021-2024 ja sen ohjausryhmän nimeäminen
97   Peruspalvelukuntayhtymä Kallion osallistuminen POPsote-hankkeeseen
98   Kotiin annettavien palveluiden sosiaalityöntekijän viran muuttaminen sosiaaliohjaajan viraksi
99   Muut asiat
100 Yhtymäkokouksessa 7.5.2020 jätetty aloite: Reseptihoitajien määrän lisääminen Peruspalvelukuntayhtymä Kallioon
101   Tiedoksiantoasiat

Osallistuja Tehtävä
Kangas Esko puheenjohtaja
Sipilä Annikki 1. varapuheenjohtaja
Haapakoski Kaisa 2. varapuheenjohtaja
Kangas Terhi 3. varapuheenjohtaja
Ahola Ari jäsen
Erkkilä Eero jäsen
Erkkilä Irja jäsen
Haapakoski Paula jäsen
Isokääntä Marja jäsen
Männistö Asko jäsen
Löytynoja Alpo jäsen
Palola Heli jäsen
Ylimäki Jouko jäsen
Patanen Johanna kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Matikainen Pirjo hyvinvointipalvelujohtaja
Peltokorpi Päivi terveyspalvelujohtaja
Möller Urho talousjohtaja, sihteeri

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.